We have anything you need

HỎI & ĐÁP

Câu hỏi: Khi KYC cần chụp ảnh nào?

  • Khi chứng thực( KYC ) cần chụp CMND mặt trước và ảnh đại điện cầm CMND