Đông Lạnh

 CÁ VIÊN CAO CẤP CP CÁ VIÊN CAO CẤP CP
49,000₫
 XÚC XÍCH VEALZ CP 250G XÚC XÍCH VEALZ CP 250G
37,000₫
 XÚC XÍCH PHÔ MAI CP 200G XÚC XÍCH PHÔ MAI CP 200G
36,000₫
 XÚC XÍCH XÔNG KHÓI CP 250G XÚC XÍCH XÔNG KHÓI CP 250G
37,000₫
 BÒ VIÊN 500G BÒ VIÊN 500G
64,000₫
 CÁ VIÊN AQ HÀNH TIÊU 500G CÁ VIÊN AQ HÀNH TIÊU 500G
36,000₫
 CÁ VIÊN AQ CÁ VIÊN AQ
36,000₫

CÁ VIÊN AQ

36,000₫

 XÚC XÍCH WINNER CP 500G XÚC XÍCH WINNER CP 500G
58,000₫
 XÚC XÍCH HỒ LÔ CP 250g XÚC XÍCH HỒ LÔ CP 250g
50,000₫
 XÚC XÍCH VƯỜN BIA 200G XÚC XÍCH VƯỜN BIA 200G
33,000₫
 CÁNH GÀ 500G CP CÁNH GÀ 500G CP
49,000₫
 THỊT GÀ ĐÙI TỎI 500G CP THỊT GÀ ĐÙI TỎI 500G CP
54,000₫
 SƯỜN NON CP 500g SƯỜN NON CP 500g
117,000₫
 GÀ POPCORN CHIÊN GIÒN CP 500g GÀ POPCORN CHIÊN GIÒN CP 500g
90,000₫
 GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM CP 600g GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM CP 600g
78,000₫
 CÁNH GÀ ĐÔNG LẠNH CP CÁNH GÀ ĐÔNG LẠNH CP
55,000₫
 CÁ NUGGET CP 300g CÁ NUGGET CP 300g
60,000₫
Hết hàng
 KHOAI TÂY LẮC FIVE STARS 500G KHOAI TÂY LẮC FIVE STARS 500G
50,000₫
Hết hàng
 BA RỌI TẨM CHIÊN GIÒN CP 500G BA RỌI TẨM CHIÊN GIÒN CP 500G
108,000₫
Hết hàng
 CHÂN GIÒ TRƯỚC CP 500G CHÂN GIÒ TRƯỚC CP 500G
54,000₫
Hết hàng
 XƯƠNG ĐUÔI CP 500G XƯƠNG ĐUÔI CP 500G
47,000₫
Hết hàng
 XƯƠNG HEO CHUẨN NGON MEATDELI (S) XƯƠNG HEO CHUẨN NGON MEATDELI (S)
124,900₫
Hết hàng
 XƯƠNG GÀ 1KG XƯƠNG GÀ 1KG
33,000₫
Hết hàng
 XÚC XÍCH VEALZ CP 500G XÚC XÍCH VEALZ CP 500G
65,000₫
Hết hàng
 SƯỜN GIÀ CP 500G SƯỜN GIÀ CP 500G
54,000₫
Hết hàng
 THỊT HEO XAY ĐẶC BIỆT CN MEAT DELI(S) THỊT HEO XAY ĐẶC BIỆT CN MEAT DELI(S)
162,900₫
Hết hàng
 THỊT HEO BA RỌI 500G CP THỊT HEO BA RỌI 500G CP
89,000₫
Hết hàng
 ỨC FILE 500G CP ỨC FILE 500G CP
47,500₫
Hết hàng
 THỊT GÀ ĐÙI TỎI CP 500G THỊT GÀ ĐÙI TỎI CP 500G
55,000₫
Hết hàng
 THỊT ĐÙI HEO CHUẨN NGON (S) THỊT ĐÙI HEO CHUẨN NGON (S)
150,000₫
Hết hàng
 THỊT NẠC ĐÙI CP 300G THỊT NẠC ĐÙI CP 300G
42,600₫
Hết hàng
 NẠC DĂM HEO CHUẨN NGON MEAT DELI(S) NẠC DĂM HEO CHUẨN NGON MEAT DELI(S)
164,900₫
Hết hàng
 MÁ ĐÙI GÀ 500G MÁ ĐÙI GÀ 500G
32,000₫
Hết hàng
 XƯƠNG ỐNG HEO CHUẨN NGON (S) XƯƠNG ỐNG HEO CHUẨN NGON (S)
108,900₫
Hết hàng
 BA RỌI ĐẶC BIỆT PREDIUM (S) BA RỌI ĐẶC BIỆT PREDIUM (S)
233,900₫
Hết hàng
 GIÒ THỦ GIÒ THỦ
57,000₫

GIÒ THỦ

57,000₫

Hết hàng
 GIÒ LỤA LÁ CHUỐI GIÒ LỤA LÁ CHUỐI
60,000₫
Hết hàng
 GÀ XIÊN QUE CP GÀ XIÊN QUE CP
78,000₫
Hết hàng
 ĐUÔI HEO MEAT DELI (S) ĐUÔI HEO MEAT DELI (S)
190,900₫