Nước Uống

 NƯỚC HYDROGEN HAPPY LIFE 300ml NƯỚC HYDROGEN HAPPY LIFE 300ml
75,000₫
 BIA BUDWEISER 330ML BIA BUDWEISER 330ML
16,000₫
 BIA TIGER LON 330ML (NÓNG) BIA TIGER LON 330ML (NÓNG)
15,000₫
 SDD CÓ ĐƯỜNG VINAMILK 220ml SDD CÓ ĐƯỜNG VINAMILK 220ml
7,000₫
 NƯỚC TĂNG LỰC NHÂN SÂM 240ML NƯỚC TĂNG LỰC NHÂN SÂM 240ML
10,000₫
 BIA HEINEKEN 330ML (NÓNG) BIA HEINEKEN 330ML (NÓNG)
18,000₫
 BIA HEINEKEN 330ML (LẠNH) BIA HEINEKEN 330ML (LẠNH)
19,000₫
 BIA TIGER LON 330ML (LẠNH) BIA TIGER LON 330ML (LẠNH)
16,000₫
 NƯỚC SUỐI LAVIE 600ML NƯỚC SUỐI LAVIE 600ML
6,000₫
 NƯỚC SUỐI AQUAFINA 500ML NƯỚC SUỐI AQUAFINA 500ML
6,000₫
 NƯỚC CAM TEPPY 327ML NƯỚC CAM TEPPY 327ML
10,000₫
 NƯỚC TRÀ CHANH XẢ FUZETEA 450ML NƯỚC TRÀ CHANH XẢ FUZETEA 450ML
10,000₫
 SDD ÍT ĐƯỜNG VINAMILK 220ml SDD ÍT ĐƯỜNG VINAMILK 220ml
7,000₫
 NƯỚC KHOÁNG NÚI LỬA JEJU 530ML NƯỚC KHOÁNG NÚI LỬA JEJU 530ML
12,000₫
 SỮA NUTRIBOOST CAM YẾN MẠCH 297ML SỮA NUTRIBOOST CAM YẾN MẠCH 297ML
11,000₫
 NƯỚC NGỌT COCA-COLA 390ML NƯỚC NGỌT COCA-COLA 390ML
8,000₫
 RƯỢU KURA SAKE 330ML RƯỢU KURA SAKE 330ML
65,000₫
 NƯỚC SUỐI DASANI 500ML NƯỚC SUỐI DASANI 500ML
6,000₫
 NƯỚC NGỌT SPRITE 320ML NƯỚC NGỌT SPRITE 320ML
10,000₫
 NƯỚC NGỌT WARRIOR 325ML NƯỚC NGỌT WARRIOR 325ML
13,000₫
 NƯỚC NGỌT FANTA CAM 330ML NƯỚC NGỌT FANTA CAM 330ML
10,000₫
 TRÀ BÍ ĐAO WONDER FARM 310ML TRÀ BÍ ĐAO WONDER FARM 310ML
10,000₫
 TRÀ XANH KHÔNG ĐỘ 455ML TRÀ XANH KHÔNG ĐỘ 455ML
10,000₫
 SCU SUSU HƯƠNG TÁO NHO 80ML SCU SUSU HƯƠNG TÁO NHO 80ML
4,250₫
 RƯỢU SEN SAKE 300ML RƯỢU SEN SAKE 300ML
65,000₫
 RƯỢU DARUMA SAKE 300ML RƯỢU DARUMA SAKE 300ML
65,000₫
 NƯỚC REDBULL 250ML NƯỚC REDBULL 250ML
15,000₫
 NƯỚC NGỌT SPRITE CHANH 390ML NƯỚC NGỌT SPRITE CHANH 390ML
8,000₫
 NƯỚC XÁ XỊ CHƯƠNG DƯƠNG 330ML NƯỚC XÁ XỊ CHƯƠNG DƯƠNG 330ML
10,000₫
 TRÀ XANH C2 455ML TRÀ XANH C2 455ML
10,000₫
 SỮA MILO 200ML SỮA MILO 200ML
12,000₫
 NƯỚC KHOÁNG REVIVE 500ML NƯỚC KHOÁNG REVIVE 500ML
10,000₫
 7UP 330ML 7UP 330ML
10,000₫

7UP 330ML

10,000₫

 STTT CÓ ĐƯỜNG VINAMILK 180ML STTT CÓ ĐƯỜNG VINAMILK 180ML
30,500₫