Nước Uống

 BIA 333 330ML BIA 333 330ML
14,000₫

BIA 333 330ML

14,000₫

 BIA HEINEKEN 330ML BIA HEINEKEN 330ML
20,000₫
 SDD CÓ ĐƯỜNG VINAMILK 220ml SDD CÓ ĐƯỜNG VINAMILK 220ml
7,500₫
 SDD KHÔNG ĐƯỜNG VINAMILK 220ML SDD KHÔNG ĐƯỜNG VINAMILK 220ML
7,500₫
 NƯỚC HYDROGEN HAPPY LIFE 300ml NƯỚC HYDROGEN HAPPY LIFE 300ml
75,000₫
 TRÀ BONCHA VỊ VIỆT QUẤT 450ml TRÀ BONCHA VỊ VIỆT QUẤT 450ml
10,000₫
 NƯỚC SUỐI DASANI 500ml NƯỚC SUỐI DASANI 500ml
6,000₫
 BIA TIGER 330ML BIA TIGER 330ML
16,000₫
 SDD ÍT ĐƯỜNG VINAMILK 220ml SDD ÍT ĐƯỜNG VINAMILK 220ml
7,000₫
 COCA-COLA 390ML COCA-COLA 390ML
8,000₫
 TRÀ OOLONG TEA PLUS 350ML TRÀ OOLONG TEA PLUS 350ML
8,000₫
 SỮA NUTIMILK CÓ ĐƯỜNG 220ML SỮA NUTIMILK CÓ ĐƯỜNG 220ML
7,500₫
 TRÀ BÍ ĐAO TRÀ BÍ ĐAO
10,000₫

TRÀ BÍ ĐAO

10,000₫

 STTT CÓ ĐƯỜNG VINAMILK 180ML STTT CÓ ĐƯỜNG VINAMILK 180ML
35,000₫
 COCA-COLA 600ml COCA-COLA 600ml
10,000₫
 7UP 330ML 7UP 330ML
10,000₫

7UP 330ML

10,000₫

 MẬT ONG 1L MẬT ONG 1L
150,000₫

MẬT ONG 1L

150,000₫

 NƯỚC XÁ XỊ CHƯƠNG DƯƠNG 330ML NƯỚC XÁ XỊ CHƯƠNG DƯƠNG 330ML
10,000₫
 TRÀ BONCHA VỊ CHANH 450ml TRÀ BONCHA VỊ CHANH 450ml
10,000₫
 TEPPY 327ML TEPPY 327ML
10,000₫

TEPPY 327ML

10,000₫

 COCA COLA ZERO SUGAR 320ml COCA COLA ZERO SUGAR 320ml
11,000₫
 NƯỚC TĂNG LỰC NHÂN SÂM 240ML NƯỚC TĂNG LỰC NHÂN SÂM 240ML
10,000₫
 STRONGBOW VỊ RED BERRIES 330ML STRONGBOW VỊ RED BERRIES 330ML
21,000₫
 STRONGBOW VỊ GOLD APPLE 330ML STRONGBOW VỊ GOLD APPLE 330ML
21,000₫
 SỮA ĐẶC ÔNG THỌ VINAMILK 380G SỮA ĐẶC ÔNG THỌ VINAMILK 380G
24,000₫
 STTT ÍT ĐƯỜNG TH 220ML STTT ÍT ĐƯỜNG TH 220ML
8,000₫
 RƯỢU KURA SAKE 330ML RƯỢU KURA SAKE 330ML
65,000₫
 SỮA LÚA MẠCH MILO 180ML SỮA LÚA MẠCH MILO 180ML
30,000₫
 SỮA CHUA DÂU ÉP NUVI 110ML SỮA CHUA DÂU ÉP NUVI 110ML
5,000₫
 NƯỚC REDBULL 250ML NƯỚC REDBULL 250ML
15,000₫
 RƯỢU DARUMA SAKE 300ML RƯỢU DARUMA SAKE 300ML
65,000₫
 RƯỢU SEN SAKE 300ML RƯỢU SEN SAKE 300ML
65,000₫
 MIRINDA XÁ XỊ 330ML MIRINDA XÁ XỊ 330ML
10,000₫
 COCA-COLA 1.5L COCA-COLA 1.5L
20,000₫
 TRÀ BONCHA VỊ TẮC 450ml TRÀ BONCHA VỊ TẮC 450ml
10,000₫
 TRÀ XANH C2 455ML TRÀ XANH C2 455ML
10,000₫