Thịt, Cá, Trứng, Rau

 ỔI ĐÀI LOAN ỔI ĐÀI LOAN
26,500₫
 SẢ CÂY SẢ CÂY
35,000₫

SẢ CÂY

35,000₫

 XX PONNIE THỊT HEO 175G XX PONNIE THỊT HEO 175G
20,500₫
 SẦU RIÊNG RI 6 SẦU RIÊNG RI 6
90,000₫
 MƯỚP NON MƯỚP NON
35,000₫

MƯỚP NON

35,000₫

 TRỨNG VỊT TRỨNG VỊT
48,000₫

TRỨNG VỊT

48,000₫

 CẢI THÌA CẢI THÌA
42,500₫

CẢI THÌA

42,500₫

 CẢI NGỌT CẢI NGỌT
42,500₫

CẢI NGỌT

42,500₫

 CÀ RỐT CÀ RỐT
31,000₫

CÀ RỐT

31,000₫

 SU HÀO SU HÀO
38,000₫

SU HÀO

38,000₫

 KHOAI TÂY KHOAI TÂY
37,500₫

KHOAI TÂY

37,500₫

 CÀ CHUA BEEF CÀ CHUA BEEF
37,500₫

CÀ CHUA BEEF

37,500₫

 BẮP SÚ TIM BẮP SÚ TIM
53,000₫

BẮP SÚ TIM

53,000₫

 MÍT TỐ NỮ MÍT TỐ NỮ
35,000₫
 BẦU XANH BẦU XANH
46,000₫

BẦU XANH

46,000₫

 BẮP CẢI TIM BẮP CẢI TIM
32,000₫
 KHOAI LANG NHẬT KHOAI LANG NHẬT
34,000₫
 KHỔ QUA KHỔ QUA
40,000₫

KHỔ QUA

40,000₫

 CẢI HỎA TIỄN CẢI HỎA TIỄN
39,500₫
 CÁ ĐỎNG CÁ ĐỎNG
250,000₫

CÁ ĐỎNG

250,000₫

 RAU TẦN Ô CẮT GỐC ( CẢI CÚC ) RAU TẦN Ô CẮT GỐC ( CẢI CÚC )
25,000₫
 HÀNH LÁ HÀNH LÁ
51,000₫

HÀNH LÁ

51,000₫

 SU SU SU SU
25,000₫

SU SU

25,000₫

 BÍ ĐỎ HỒ LÔ BÍ ĐỎ HỒ LÔ
42,000₫
 CÁ BÓP CÁ BÓP
308,000₫

CÁ BÓP

308,000₫

 BÍ ĐAO XANH BÍ ĐAO XANH
38,000₫

BÍ ĐAO XANH

38,000₫

 GIA VỊ THỊT KHO AJI QUICK 31G GIA VỊ THỊT KHO AJI QUICK 31G
6,000₫
 RAU MỒNG TƠI RAU MỒNG TƠI
42,500₫
 ĐẬU COVE NHẬT ĐẬU COVE NHẬT
46,000₫
 BẮP SÚ TRẮNG BẮP SÚ TRẮNG
32,000₫
 SÚP LƠ XANH SÚP LƠ XANH
39,500₫

SÚP LƠ XANH

39,500₫

 GÀ ĐỒI NGUYÊN CON GÀ ĐỒI NGUYÊN CON
150,000₫
 THỊT VIÊN HEO CAO BỒI 200G THỊT VIÊN HEO CAO BỒI 200G
26,500₫
 BẮP CẢI THẢO BẮP CẢI THẢO
24,000₫
 CÁ BỐNG ĐỤC CÁ BỐNG ĐỤC
252,000₫
 CÁ THU CÁ THU
301,000₫

CÁ THU

301,000₫

 GIÒ HEO CẮT KHOANH CHUẨN NGON GIÒ HEO CẮT KHOANH CHUẨN NGON
169,900₫