Hướng Dẫn Mua Hàng

Quy trình giao dịch mua hàng được thực hiện như các bước sau:


Bước 1: Sau khi tìm hiểu sản phẩm hay dịch vụ, khách hàng liên hệ tại Website: www.shmart.vn để đặt mua sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp để mua hàng hay tư vấn về dịch vụ.


Bước 2: Người bán hàng tư vấn và lựa chọn chính xác loại hàng hay dịch vụ mà người mua yêu cầu.

Người mua hàng lựa chọn các mặt hàng cần mua và cho vào giỏ hàng