BA RỌI ĐẶC BIỆT PREDIUM MEAT DELI(S)

SKU:SP043198 Hết hàng
239,900₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 XÚC XÍCH WINNER CP 500G  XÚC XÍCH WINNER CP 500G
58,000₫
 XÚC XÍCH VEALZ CP 250G  XÚC XÍCH VEALZ CP 250G
37,000₫
 CỐT LẾT HEO CHUẨN NGON MEAT DELI (S)  CỐT LẾT HEO CHUẨN NGON MEAT DELI (S)
149,900₫
 CHÂN GIÒ HEO RÚT XƯƠNG CN (S)  CHÂN GIÒ HEO RÚT XƯƠNG CN (S)
169,900₫
 [PREMIUM] SƯỜN NON MEAT DELI (S)  [PREMIUM] SƯỜN NON MEAT DELI (S)
279,900₫
 CÁ VIÊN CAO CẤP CP  CÁ VIÊN CAO CẤP CP
49,000₫
 GÀ Ủ MUỐI OCOP 550G  GÀ Ủ MUỐI OCOP 550G
150,000₫
 XÚC XÍCH PHÔ MAI 200G  XÚC XÍCH PHÔ MAI 200G
36,000₫
 NẠC DĂM HEO CHUẨN NGON MEAT DELI(S)  NẠC DĂM HEO CHUẨN NGON MEAT DELI(S)
169,900₫
 BA RỌI ĐẶC BIỆT PREDIUM MEAT DELI(S)